Cenník
realitných služieb FINREA

Aby ste sa lepšie orientovali v ponukách našich služieb pozrite si náš cenník

Vyskúšajte našu kalkulačku

Cenník služieb / produktov:


 

 

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 49.999 EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.500 EUR)

od 50.000 do 299.999 EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

od 300.000 do 1.300.000  EUR

5 % z kúpnej ceny

od 1.300.000 EUR

5 % z kúpnej ceny

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 200 EUR.

 

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:

CENA

Vyhotovenie ocenenia nehnuteľnosti/jedna nehnuteľnosť           50 

Vyhotovenie ocenenia nehnuteľnosti/ druhá a dalšia nehnuteľnosť                                                                                         30

Dokumentačná obhliadka Nehnuteľnosti (fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, spísanie  náborového listu)                                                                                                         40

 

Fotodokumentácia Nehnuteľnosti a min 10 fotografií (vrátane upravenia fotiek)

40

Fotodokumentácia Nehnuteľnosti a min 10 fotografií HDR (vrátane upravenia fotiek)

60

Vyhotovenie pôdorysu nehnuteľnosti

20

Vyhotovenie pôdorysu nehnuteľnosti a 3D modelu nehnuteľnosti

50

Vyhotovenie textu inzerátu

20

Návrh stratégie predaja a stanovenia predanej ceny (určenie cieľovej skupiny, odporúčanie predajnej ceny formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností)

30

Profesionálna príprava Nehnuteľnosti na predaj – Homestaging. Návrh opatrení na zvýšenie atraktívnosti nehnuteľnosti, vyššia predajná cena

200

Vloženie Nehnuteľnosti na vybrané realitné portály

30

Propagácia Nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch

1 € / deň

Propagácia Nehnuteľnosti pomocou prezentačného VIDEA (videoobhliadka)

200

Propagácia Nehnuteľnosti pomocou 3D prezentácie

od 200

Propagácia Nehnuteľnosti prostredníctvom sociálnych sietí

30

Obhliadky Nehnuteľnosti so záujemcami

20/Ks

Obhliadky Nehnuteľnosti so záujemcami, podľa potreby aj počas sviatkov a víkendov a mimo pracovného času

20/Ks

Zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy

30

Zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy a rokovanie s kupujúcim prostredníctvom advokátskej kancelárie

150

Zabezpečenie potvrdenia správcu bytového domu o neexistencii nedoplatkov spojených s bytom

30

Zabezpečenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

30

Osobná asistencia a prítomnosť pracovníka RK pri úkonoch spojených s notárom, bankou a katastrom

30

Osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním Nehnuteľnosti

30

Úhrada poplatku za úradné overenie podpisov predávajúceho na kúpnych zmluvách

3€ / ks

Úhrada poplatku vo výške 66 Eur za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností

66

Ostatné služby

dohodou

  • nafotenie profesionálnej fotodokumentácie 15 € /fotka
  • použitie fotky (bez jej úpravy alebo upravenej) bez predchádzajúceho súhlasu FINREA 50 € / 1 ks fotky
  • natočenie video prezentácie bytu 350 €
  • použitie video prezentácie bez predchádzajúceho súhlasu  500 €
  • napísanie profesionálneho textu inzerátu do 1000 znakov  30 €
  • použitie textu alebo časti textu inzerátu FINREA bez predchádzajúceho súhlasu  100 €
  • spracovanie pôdorysu nehnuteľnosti 30 €
  • použitie pôdorysu nehnuteľnosti bez predchádzajúceho súhlasu FINREA  100 €

Cenník platný od 14.11.2014

OPÝTAJTE SA NÁS NA NEHNUTEĽNOSŤ

Zanechajte nám správu a čoskoro sa vám ozveme