Predaj nehnuteľnosti s doživotným užívaním

Na poslednú chvíľu vám napadlo, že váš byt má na liste vlastníctva ťarchu doživotného užívania. „Čo teraz Karolko, veď už máme záujemcu, s tetuškou to predsa nemôžeme nepredať..”

To je svätá pravda. Nehnuteľnosť s doživotným užívaním je potrebné najprv vyriešiť tak, aby sa ťarcha z listu vlastníctva vymazala, alebo nie?

Všetko záleží v tomto prípade na tom či tetuška žije alebo len medzičasom pán Karol zabudol oficiálne ohlásiť katastru zmenu životnej situácie.

Tetuška žije a teší sa dobrému zdraviu !

To je výborná správa ! Paradoxne výmaz v tomto prípade je o čosi zložitejší. Musí totiž zaniknúť presne tak ako vznikol:

  • zmluvou o zrušení vecného bremena doživotného užívania
  • oprávnený z vecného bremena, v našom prípade tetuška, musí svoju vôľu a podpis overiť pred notárom

Ďalší priebeh je obdobný:

  • je potrebné zaplatiť kolok na katastri a podať zmluvy
  • vecné bremeno bude vymazané v lehote 30. dní

Suma sumárom: Musíte počítať s časovou rezervou a myslieť o dva kroky dopredu.

Máte na nehnuteľnosti aj inú, najčastejšiu ťarchu – hypotéku? Prečítajte si možnosti ako sa jej zbavíte a pohodlne predáte vašu nehnuteľnosť.

Karolko zabudol ohlásiť zmenu na katastri

V tomto prípade máte situáciu jednoduchšiu. V rámci príloh ku kúpnym zmluvám priložíte úmrtný list a kataster vecné bremeno vymaže v rámci jedného konania.

Aby ste predišli vráskam na čele z možných prekážok informujte sa pred predajom vašej nehnuteľnosti s profesionálom. Budete si tak istý že:

  • vám vopred povie čo všetko je potrebné riešiť a akým spôsobom
  • pomôže vám s celým postupom riešenia vášho konkrétneho prípadu

Predaj vašej nehnuteľnosti s vecným bremenom sa prakticky vyrieši ”sám” v podobe pomoci profesionála. Vašou úlohou tak ostane správne investovanie získaných peňazí k predaja.

Zavolajte a získajte konzultáciu úplne zadarmo.

Komentáre