Zásady pri spracúvaní
osobných údajov

Prečítajte si informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov

Informácie na spracovanie osobných údajov

Spoločnosť FINREA  s.r.o., so sídlom Na Sihoti 1159/21, Dolný Kubín, PSČ 026 01, I ČO : 47959916, vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne a transparentne. Každý klient má nárok  požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na sídle spoločnosti.

 

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

FINREA  s.r.o. dbá na bezpečnosť odovzdaných osobných dát. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na rizikovosť ich spracovanie. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

 

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať našu spoločnosť FINREA s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme v lehote najneskôr 30 dní. V prípade požiadavky o poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv overovať, že ste skutočne osoba, ktorej patria vyžiadané osobné údaje. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii. Vyhradzujeme si právo na možnosť zamietnuť požiadavky na poskytnutie informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľnej (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

 

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

 

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s legislatívou, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o

Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava

 

Právo na výmaz

Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného email marketingových kampaní - newsletter), máte právo ho kedykoľvek odvolať. Následne údaje o vás ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávanej údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov, však tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť k ďalším účely spracovania.

 

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť  na náš email alebo na sídlo našej spoločnosti:

FINREA s.r.o.

Na Sihoti 1159/21

02601 Dolný Kubín

 

Webové stránky a súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

Vaša IP Adresa

Otváraná stránka nášho webu

Kód odpovedi http nebo https

Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu 1 mesiaca a len na účely našej právnej ochrany a oprávnených záujmov.

 

Súbory cookies

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielajú, ani ich nijako nespracovávame. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť.

 

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany, prípadne iných oprávnených záujmov. 

 

Zasielanie noviniek na email

V prípade, že máte záujem od FINREA s.r.o. dostávať ponuky prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a súhlasíte s takým využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. FINREA s.r.o. neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od FINREA  s.r.o. nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy na adrese , alebo písomne na sídle spoločnosti, prípadne odhlásením z odberu v zapätí nášho emailu.

 

Spracovanie osobných údajov

FINREA s.r.o. bude spracovávať Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych Titulov.

 

Kontaktovať RK / záujem o inzerát

Ak kontaktujete realitnú kanceláriu (makléra) prostredníctvom formulára na finrea.sk, ktorého prevádzkovateľom je FINREA  s.r.o., budeme okrem iných údajov spracovávať aj Vaše osobné údaje. Tieto údaje nebudú poskytované ďalším subjektom.

Právny titul Súhlas

Osobné údaje E-mail, telefónne číslo, meno, priezvisko

Účel spracovania Kontaktovanie realitné kancelárie

Doba spracovania 1 rok od odoslania formulára

Odoslanie inzerátu e-mailom

V prípade, že pošlite inzerát e-mailom prostredníctvom formulára na finrea.sk, ktorého prevádzkovateľom je FINREA  s.r.o., budeme okrem iných údajov spracovávať aj Vaše osobné údaje. Tieto údaje nebudú poskytované ďalším subjektom okrem príjemca e-mailu.

Právny titul Súhlas

Osobné údaje E-mail, meno, priezvisko

Účel spracovania Inzerát odoslaný zvolenému príjemcovi

Doba spracovania 1 rok od odoslania formulára

Vloženie nového dopytu

V prípade, že odošlite formulár dopytu na finrea.sk, ktorého prevádzkovateľom je FINREA  s.r.o., budeme okrem iných údajov spracovávať aj Vaše osobné údaje. Tieto údaje nebudú poskytované ďalším subjektom.

Právny titul Súhlas

Osobné údaje E-mail, meno, priezvisko

Účel spracovania Dopyt odoslaný realitnej kancelárii

Doba spracovania 1 rok od odoslania formulára

OPÝTAJTE SA NÁS NA NEHNUTEĽNOSŤ

Zanechajte nám správu a čoskoro sa vám ozveme